Specialisten

Merkhoesterk
Soms is het lastig om zelf op gang te komen. Merk Hoe Sterk helpt je met persoonlijke, praktische hulp op maat tijdens en na Ggz-behandeling.
Merk Hoe Sterk (MHS)
Burn-out, trauma, gendervraagstukken & depressie
T18
Terminal18 biedt hulp en behandeling voor jongeren en jong volwassenen met complexe praktische en psychische problemen. Zij zijn werkzaam in en rond de regio Amsterdam
www.Terminal18.nl
specialistische jeugdhulp, Ggz & forensische behandeling